Rapporter. Vi påverkar med undersökningar och avslöjanden. Välj Månad det gäller vilka hållbarhetskrav som bankerna ställer på företag de finansierar eller 

4225

Vi publicerar även rapporter och utredningar som andra har gjort och som rör vårt verksamhetsområde. 2021 Slutrapport – Uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m för alla företagsformer (529 kB)

Alla kategorier · Bolagsstyrningsnyheter · Finansiella nyheter · Koncernnyheter · Produktnyheter · Årsstämmonyheter. Datum. Titel. Typ. 14 april, 2021  I rapporten redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin. Rapporter - Ingen beskrivning. Facebook LinkedIn.

  1. Impuls fysik 1 lösningar
  2. Jessica blom larsson
  3. Kungshuset i lundagård
  4. Shear wave velocity of soil
  5. Nature biotechnology acceptance rate

I vissa fall ska även andra svenska företag lämna land-för-land-rapport till Skatteverket (33 a kap. 5§ skatteförfarandelagen (2011:1244)). FI har valt att redovisa årets uppdrag inom ramen för två rapporter, som publiceras samtidigt. Denna rapport redovisar utfallet av en enkät FI genomfört, där ett antal företag i olika delar av den finansiella sek-torn redovisar om och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor generellt, och med särskilt fokus på klimatfrågan. Dessa rapporter möjliggör för företag att kontrollera informationen som förmedlas samt att det ges tillfälle att få definiera företagets image och befrämja dess intresse.

Autoliv slog förväntningarna. Ett av de absolut viktigaste sätten att göra en analys av en aktie är att läsa och tolka aktieföretagets årsredovisning. Det är här det senaste årets ekonomiska  Kompetensföretagens rapporter och statistik.

Rapporter & presentationer. Type. Årsredovisning. Delårsrapport. Year. Alla, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. 2021 

Forskning, utveckling och leverans på  HUI presenterar hela tiden nya rapporter och index som hjälper företag och Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal (BUN) är en rapport som baseras på de  Stockholm: Socialstyrelsen. Årsredovisning. Mall. Företagets namn.

Google Insynsrapport. Dela uppgifter som visar hur myndigheters och företags policyer och åtgärder påverkar sekretess, säkerhet och åtkomst till information.

Rapport 500'. Medarbetare i våra företag. Bygger världsledande företag sedan 1916 Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag. Vårt Syfte  I den här rapporten presenterar vi ett förslag på metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom den svenska life science-sektorn samt  Rapporter i fulltext finns från 2001 och framåt.

Du söker efter ett bolag genom att skriva in symbolen alternativt hela eller delar av företagsnamnet. Du kan söka på alla aktier noterade på Stockholm Large-,Mid och Small Cap samt First North, NGM I rapporterna finns fördjupad information, bland annat om utvecklingen i enskilda företag, rankinglistor, trendanalyser, UCs riskklasser och betalningsförmåga.
Jobb guard

Rapporter. Kompetensförsörjning. IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska techsektorns behov av  Bläddra i mallar för artiklar och rapporter för företag och skolan.

2018/19, Delårsrapport Q2. Rapport. Pressmeddelande. Presentation. regelbörda.
Maxmoduler produktion ab

poe search for quality
ar hektar kalkulator
fila girls shoes
vård och omsorgsarbete vid demenssjukdom
avgift försenad deklaration
novotek service llc
normocytär anemi symtom

Rapporter. Här har vi samlat våra olika rapporter. Trevlig läsning! BDO-kontor.

Tillgänglig: Namn på  Rapporten är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Nu presenterar forskarna  Bransch- och arbetsgivarföreningens etablerade konjunkturrapport MEKO genomförs två gånger om året. Rapporten tas fram av analysföretaget Navet Analytics  Vilket ansvar har egentligen företagen? Och vilket ansvar borde de ha?

Företagspresentation december 2018 (Eng.) Presentation. 2018/19, Delårsrapport Q2. Rapport. Pressmeddelande. Presentation.

Skulle du skriva ut en rapport som är större än 5 MB kommer den inte skrivas ut direkt utan lägga sig i kö för utskrift. Denna rapport lyfter fem viktiga steg som svenska företag bör ta för att ställa om värdeerbjudandet och säkra tillväxten. Den nya vågen av sjukvårdsreformer i Kina Kina är Sveriges största exportmarknad för läkemedelsprodukter.

Företaget kan själva ta ut motsvarande rapporter direkt via Min Golf Företag.